Park of Virgin (Skiing at Vogel, Slovenia in 4K-UHD)


Please subscribe to our channel.

Resolucija: 3840×2160, povprečni pretok podatkov 90 MB/sek, 23,976 fr/sek
Za ogled originalne 4K resolucije klikni “2160p” v meniju nastavitve.

Snemalna oprema:
– Fotoaprati Canon EOS 7D, Canon EOS 5D, Canon EOS 5D Mark 3, Canon EOS 550 D
– Objektivi Canon 16-35 mm, 24-105 mm, 70-200 mm, Sigma 30 mm f/1.4, Sigma 120-400 mm, Samyang 8 mm, Carl Zeis 50 mm, Carl Zeiss 180 mm

“Park of Virgin” je naslov kratkega filma v Time lapse tehniki — narejen izključno iz fotografij. Predstavlja del večjega avtorskega projekta, ki se snema v Julijskih alpah oziroma v osrednjem delu – Triglavskem narodnem parku.

Link do kratke predstavitve:
Link do kratkega filma na enem izmed snemalnih dni na Voglu:

Namen izdelka je prikaz naravnih in kulturnih znamenitosti tega dela naravnega okolja skozi različne filmske festivale in nenazadnje – za turistično promocijo. Časovni okvir produkcije je umeščen med letoma 2013 in 2015, saj zahteva ogromno količino časa na terenu, predvsem pa za obdelavo posnetkov. Celotna vizualizacija bo temeljila na najznamenitejših točkah osrednjih Julijskih alp ter tudi samega obrobja ter predstavljena v netipičnih detajlih – a zato tudi za marsikoga kompozicijsko zanimivejših od že pogosto videnih fotografij ali filmov. Poleg usmerjene kompozicije pa je poudarek tudi na vizualni poslastici v obliki Ultra HD (4K) resolucije, ki je resolucija bližnje prihodnosti. Žal tenutno internet zgolj izjemoma omogoča takšen pretok podatkov, da bi bil možen nemoten ogled, vendar se že veselimo prihodnosti, ko bo visoka resolucija zaživela do popolnosti. Vseeno pa je del tega dogajanja v polni resoluciji na voljo že sedaj in tukaj.

Ogromno število že narejenih kadrov naju spodbuja k še tršemu in zavzetejšemu pristopu, da realizirava svoj cilj — narediti tehnično, dolžinsko in iz vidika fotografske kompozicije – neprimerljiv izdelek v svetovnem merilu, kar pa nam Slovencem mora biti v ponos in v narodno zavest, da zmoremo enako in še več kot pa kdorkoli v svetu.

Celoten projekt financirava in delava dva, pri čemer pa konkretno pri tem delu filma gre zahvala tudi Turističnemu društvu Bohinj in smučišču Vogel, ki sta nama omogočila dva nemotena pristopa na snemalno lokacijo, kar vsekakor kaže na precejšnjo pripravljenost lokalne skupnosti za tovrstni način promocije turizma v svetu.

Vsebina izdelka je avtorsko zaščitena.

***********************************************

To view this video in original 4K, select “2160p” in the resolution menu.
Resolution : 3840×2160, average flow data 90 MB /sec, 23.976 fr /sec

” Park of Virgin ” is the title of a short film in Time lapse technique – made exclusively from photos. It is part of a larger project, which is being recorded in the Julian Alps and Triglav National Park.

Link to short promo:
Link to short filming action in ski area Vogel:

The purpose of the product is to show the natural and cultural attractions of this part of the natural environment through various film festivals and last but not least – for the promotion of tourism. The time frame production is placed between 2013 and 2015, as it requires a huge amount of time on the ground and especially for image processing. Complete visualization is based on the most famous points of the Julian Alps, as well as the periphery and atypical presented in details that are more interesting than often seen pictures or movies. The whole thing is based on visual perfection in the form of Ultra HD (4K) resolution, which is the resolution of the near future. Unfortunately momentarily internet only exceptionally permits a flow of data that would make an unobstructed view. We are looking forward to the future, when the high resolution flourish to perfection. However, a small part of this future is happening in full resolution right now and right here.

The entire project is financed by ourselves, while the concrete part of this film we thanks to the tourist association Bohinj and Vogel ski resort, which enabled us a smooth approach to the recording location, which certainly shows great willingness of the local community for this kind of a way of promoting tourism in the world.

Recording equipment :
– Canon EOS 7D, Canon EOS 5D, Canon EOS 5D Mark 3, Canon EOS 550 D
– Lenses Canon 16-35 mm, 24-105 mm, 70-200 mm, Sigma 30mm f/1.4, Sigma 120-400 mm, Samyang 8 mm, Carl Zeiss 50mm, Carl Zeiss 180mm.

Music: Doumba – AM by ace
Link :

Copyright protected.

22 thoughts on “Park of Virgin (Skiing at Vogel, Slovenia in 4K-UHD)”

  1. Super ideja, sem želel sam pred leti nekaj podobnega narditi "Poletni dan v Alpah" pa nimam dovolj opreme; s kakšnimi nastavitvami je so narejene nočne slike? Nebo je precej svetlo, kljub temu, da čas očitno ni predolg saj zvezde niso kot razmazane črte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *